Skip to content

Informacja o klinice

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko ESTEDENT Stomatologia Rodzinna Klaudia Staszczyk, Paweł Staszczyk s. c. 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 35/1U

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie nr NHR.9026.1.6.2020 wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach/ stomatologiczny tomograf komputerowy wiązki stożkowej CB500; producent Gendex
uruchamianiu pracowni decyzja nr NHR.9026.1.6.2020 wydana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach
zgoda PWIS – decyzja z dnia NHR. 9026.2.55.2020 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv;

Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.