Skip to content

Informacja o klinice

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko ESTEDENT Stomatologia Rodzinna Klaudia Staszczyk, Paweł Staszczyk s. c. 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 35/1U

 Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe Dz. U. z 2023 r., poz. 1173 ze zm./ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

zezwolenie nr NHR.9026.1.6.2020 wydane przez Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego w Kielcach/ stomatologiczny tomograf komputerowy wiązki

stożkowej CB500; producent Gendex

• uruchamianiu pracowni decyzja nr NHR.9026.1.6.2020 wydana przez Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

• dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka

efektywna nie przekroczyła 1 mSv;

Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe / Dz. U. z 2023 r., poz. 1173 ze zm./ – dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi w ciągu roku kalendarzowego:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

• Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące / Dz. U. 2021 poz. 1657/ na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że wyżej wymieniona działalność , w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.