Skip to content

Leczenie protetyczne zalecane jest po utracie naturalnych zębów lub po ich znacznym uszkodzeniu. Polega na odtworzeniu pierwotnych warunków zgryzowych poprzez uzupełnienia protetyczne. 

Uzupełnienia protetyczne, dzielimy na:
– stałe – nie dające się usunąć z ust (należą do m.in. uzupełnienia ceramiczne – korony i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej – bardziej estetyczne). Niewątpliwie najlepszym materiałem, który jest obojętny dla tkanek i jednocześnie nie ulega starciu i przebarwieniom jest porcelana, doskonałym, materiałem są także korony i mosty porcelanowe napalone na tytan. Jest on metalem niezwykle wytrzymałym, lekkim, nie przewodzącym temperatury i absolutnie biokompatybilnym, niestety dużo droższym niż porcelana.

– ruchome – stosowane, gdy brakuje korzeni i nie ma możliwości zawieszenia protezy na sąsiednich zębach. Uzupełnienie dające się wyjąć z ust (należą do nich m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe, lub acetalowe). Wadą protez ruchomych, jest mniejszy komfort użytkowania, niż w przypadku protez stałych. Jednak dzięki płycie protezy leżącej na wyrostkach zębodołowych siły powstające przy żuciu i gryzieniu rozkładają się na większy obszar, odciążając tym samym słabe lub nieliczne zęby. Elementami utrzymującymi protezę na podłożu są coraz częściej zasuwki, zatrzaski i teleskopy , zastępujące mało estetyczne klamry. Zasuwy i zatrzaski dają bardzo dobry efekt wizualny i unika się tarcia klamer o ząb.

– kombinowane (mieszane), stosowane są głównie w takich sytuacjach, w których nie ma możliwości wykonania protez stałych w pełni odpowiadających kryteriom czynnościowym i estetycznym. Wykonuje się je, jeśli ilość, jakość i rozmieszczenie zachowanych zębów pacjenta uniemożliwia wykonanie uzupełnień stałych, a zęby te powinny być objęte koronami ze względów:
 – Ochronnych (żeby wyeliminować trące działanie klamer)
 – Estetycznych (ząb jest zniszczony, przebarwiony)
 – Estetyczno – funkcjonalnych (chcemy połączyć z koroną element utrzymujący protezę np. zasuwę, zatrzask, teleskop itp.)
 – Funkcjonalnych (chcemy poprawić retencję dla klamer lub uzyskać dodatkowe podparcie)

Braki w uzębieniu to oprócz problemu estetycznego (spontaniczny uśmiech jest nieco utrudniony) także poważny problem medyczny- ubytek choćby jednego zęba, wiąże się z obciążeniem pozostałych oraz nierównomiernym rozkładem sił i naprężenia zgryzu, co może spowodować poważne zakłócenie funkcji żucia.

Za mało informacji? Zadzwoń do nas, chętnie odpowiemy na każde pytanie.